Hand

hand(n): doarn(m)dual doola
 by hand: a dhoarn; by my h: am doarn;
 with my h: gen a doarn; with his own hs: gen e own doola (WJ)
 in the hands of my children: en doola a flehaz (NB/Lh); in the hands of the people of the world: (in)ter dowla tîz an bêz (SA);
 at hand(prep): da/ dha doarn e.g. ma gwlasketh nêv dha doarn (WR);
 from the h of: a dhoola a, e.g. a dhoola an keth dêan na (WJ)
he set his hand upon his dagger: ev a waski e dhoarn war e dhagier (NB)
hand-bag(n): handbag: tigan(f)-ednow (WB also = wallet, satchel etc); z/sah doarn(m)pl z/syehar doarn
hand-book(n): doarn-lever(m)-row
hand-cuff(v): karhara
hand-cuffs/shackles(pl): karharow (BK)
handicap (disable)(v): effrethi
handicapped(a): effrak (JTr effreg); (arch) manz (+ m n); h person(n): effrak(m)-egion; effredhaz(f)-ow (may respell ev-); dêan/ benen effrak
handle(n): doarn(m); dornla(f)(Lh); (of barrow etc) breh(f)-az; (long): gwelan(f)pl gwelinni, col gweal; (of jug etc) skovarn(m)-ow