An logaz a dhabraz pub tra

An logaz a dhabraz an bleaz X2
Dar ! Pand'ra nei rag tezan whêg ?

An logaz a dhabraz an manin X2
 Dar ! Pand'ra nei rag tezan whêg ?

An logaz a dhabraz an oyow x2
Dar ! Pand'ra nei rag tezan whêg ?

An logaz a dhabraz an saffern X2
 Dar ! Pand'ra nei rag tezan whêg ?

An logaz a dhabraz an figez X2
 Dar ! Pand'ra nei rag tezan whêg ?

An logaz a evaz an leath  X2
Dar ! Pand'ra nei rag tezan whêg ?

An logaz a dhabraz an shugar X2
 Dar ! Pand'ra nei rag tezan whêg ?

An logaz a dhabraz pub tra X2
Dar ! Rez vedh dhen debri an zêg ?

rhyme index

home