Briv, Briv Davaz Dhiu
(Baa, Baa Black Sheep)

Briv, Briv davaz dhiu, ez dhiz glaon?
Ea sarra, ea sarra, trei zah lean.
Onen rag an mester, onen dh'e wrêg,
onen da voaz degez hanz dha'n meppik whêg
.

 

rhyme index

home