An voez a venja perna yer.
(The girl who wanted to buy chickens)

Moez younk têg heb câr na pâr
a eath dha'n fêr da berna yêr.
Mâbyer, spletyer, grigyer, culiak,
pub yâr, diu ar, edhen plevak.

Nag o war e thowl an tarow,
na whâth an beuhaz leath dibarow.
Hei venja cawaz yêr hebkên
gen culiak crîban rooz, nahên.

Debri oyow o e flegadow
gen e folat o dêan caradow,
trukkia bara noweth pebez
berha'n melyn oyow bridgez.

rhyme index

home