Historic Cornish Texts
Thomas Boson 1710 home page
The Lord's Prayer (An Pader) index of texts

Pader Deu.
En Hanou an Taz, ha Mab, han Speriz zanz.

Gen Taz es en Nefe, benegaz eu de Hanou, grua de Guelaze dose, de both bo grues en Nore, pecare ha en Nefe, ro do ny an journa ma gen nara journa, ha gaue do ny gen pehazo, pecare terera ny gava an pehadurrian war a gen pedne, ha na raze gen Leua do droage, buz gen guetha ny deurt droge, rag an Geulaze te beaue, ha ul an Nearth, ha worriance, rag nevera-venitho, An delna rebo.

(Gw. Collection)