Historic Cornish Texts
John Tonkin c 1695 home page

Ni venja pea

index of texts

1 Ni venja pea a munna seer
ez boaze whele es car thurt an Tir
ca veea a Vlethan veth mar hir
ni veea plaises me ore gwir

2 Ma Leeas peege etha dirria pel
buz peea dua e veean gwel
ni veea preeze da rag an stean
ha rag an Hearn thurt Willie Mean

3 Buz lebben preze ewe rag gweel dua
ha clappia fyrrah whath rag trua
rag leeas mascogna ma laveres
ha an gwella ewe nakeves

4 Dewe reffa Sowia an Egles ni
ha an prounter da eze et angy
ha gweel than gy ul servia Dewe
an Pobel en kaniffar Plewe

5 an Proanter ni ez en plew East
grouns e broaze carra Apostle Chreest
magga pel ter el eve heathes
ha nenna Dewe e vedd’n e worras

6 ha ni an Poble ul dale gweel
an peath egge e Lal tha ni da zeel
ha rie gun gwella scovarn dotha
na dale ni gurra ul tha gotha

7. Lebben Dewe reffa gun Sowia ul
nenna na geath denneth tha gul
Glaze Neave tha enna ni veath a heaze
mar ta ni gweel da war an Beaze.

(Gwavas MS –BM.Add.MSS.28,554,f.131)OC No.11 Summer 1930

Top